İktisat Tarihi

Dünya Bankası

2. Dünya Savaşı sonrası ülkelerin yeniden yapılanmasına destek olmak amacıyla kurulmuştur.